معرفی وبلاگ
سلام.امیدوارم این وبلاگ شما را با سوره مبارکه لقمان بیش تر آشنا کند.
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 4165
تعداد نوشته ها : 8
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
دسته ها :اين آيه، ترسيمي از علم بي پايان خداست كه با ذكر مثالي بسيار گويا و رسا صورت گرفته است. علم انسان هر قدر هم گسترده باشد، در برابر علم خداوند ذره اي بيش نيست و آنچه نزد انسان بسيار است، نزد خدا بسيار كم است...
نعمت هاي آشكار، مانند گوش و چشم و ديگر اعضاء و جوارح و همچنين تندرستي و روزي هاي پاكيزه است كه با حواس انسان به خوبي درك مي شوند؛ اما نعمت هايي از حواس انسان پنهان هستند؛ مپل شعور و اراده و عقل و مقام هاي معنوي كه با اخلاص در عمل مي توان به آن رسيد. اين امور در حواس پنج گانه انساني درك شدني نيستند.در اين دو آيه از دو صفت نهي و به دو صفت امر شده است: نهي از خودبرتر بيني و خودپسندي كه يكي سبب مي شود انسان بر بندگان خدا تكبر كند و ديگري سبب مي شود كه انسان خود را در حد كمال پندارد و در نتيجه در هاي تكامل را به روي خود ببندد هرچند گاه يك بار خود را با ديگري مقايسه نكنند؛ در مقابل اين دو صفت مذموم، به رعايت اعتدل در سخن امر شده است .روزي لقمان در وسط روز براي استراحت خوابيده بود. ناگهان ندايي شنيد كه اي لقمان، آيا مي خواهي خداوند تو را خليفه اش در زمين قرار دهد كه در ميان مردم به حق قضاوت كني؟ لقمان در پاسخ آن ندا گفت: اگر پروردگارم مخير كند، راه عافيت را مي پذيرم و تن به اين آزمون بزرگ نمي دهم؛ ولي اگر فرمان دهد،فرمانش را به جان پذيرا مي شوم

دسته ها : حديث - روايت

به حق مي گويم كه لقمان پيامبر نبود ؛ ولي بنده اي بود كه بسيار فكر مي كرد و يقيـنـش عالي بود . خدا را دوست مي داشت و خدا نيز او را دوست داشت و نعمت حكمت را بر او ارزاني كرده بود.......


منبع : از كتاب قرآن حكيم و شرح آيات منتخب ، ترجمه حضرت آيت الله مكارم شيرازي 
دسته ها : حديث
نام لقمان در دو آيه از قرآن در همين سوره آمده است . در قرآن ، دليل صريحي بر  اين كه او پيامبر بوده يا حكيم وجود ندارد ؛ ولي لحن بيان قرآن در مورد لقمان نشان مي دهد كه پيامبر نبود .

محتوا اين سوره در پنج بخش خلاصه مي شود : 1 ــ بعد از ذكر حروف مقطعه ، به عظمت قرآن و هدايت و رحمت بودن آن براي مؤمناني كه واجد صفات ويژه هستند ، اشاره شده است. 2 ــ از نشانه هاي خدا در آفرينش آسمان و بر پا داشتن آن بدون هيچ گونه ستون و آفرينش كوه ها در زمين و جنبنـد گان گوناگون و نزول باران و پرورش گياهان سخن گفته شده است .
X